'Een mooi afscheid helpt de draad weer op te pakken'​

Wat te doen bij het overlijden van een dierbare?

Breng je huisarts op de hoogte.

Breng je familie en vrienden op
de hoogte van het overlijden.

Neem contact met ons op (bereikbaar 24/7).

Wij komen langs om de wensen te
bespreken voor de uitvaart.

Je ontvangt een kostenopgave op
basis van de uitvaartwensen.

Wij zorgen samen voor een
persoonlijke uitvaart en een
waardig afscheid

Een afscheid waarbij de herinnering blijvende betekenis krijgt

Team uitvaartbegeleiders

Patty-Lou Leenheer

Nicole Kreeft

Pien Bakker

Judith Wolterink

Door tijd en aandacht ontstaat een waardevol afscheid