Kosten

De kosten van een uitvaart variëren en zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. Het lukt ons nagenoeg altijd om jouw wensen en het beschikbare budget op elkaar aan te laten sluiten. Voor onze begeleidende dienstverlening rekenen wij een vast tarief van € 2375. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we een gesprek na de uitvaart hebben waar we samen terugblikken en een eventuele wens voor  dankbetuigingen bespreken. Eventuele extra kosten zijn er alleen wanneer veel extra tijd of begeleiding nodig is en wanneer sprake is van een locatie ruim buiten  ons werkgebied. Wij bieden op verzoek ook een online gedenkpagina en een nabestaandenloket om je te helpen met de administratieve afwikkeling.

Een gemiddelde crematie kost rond de € 6000 en een begrafenis doorgaans rond de € 9000. Tijdens ons gesprek informeren we je over de kosten, dan weet je waar je aan toe bent. Uiteraard krijg je alle afspraken en kosten, ook die van locaties, vervoer, kist e.d., overzichtelijk op papier. 

Eventueel kunnen we uitvaartpolissen voor je insturen en verrekenen met de nota.

Voorgesprekken om je wensen te inventariseren en te zien of we een klik hebben, zijn kosteloos.